උදාවක හිමිකම

මිතුරනි, මේ උදෑසන නුඹලාට නොව මටය කුරුල්ලනි කිචිබිචිය නවතනු ඈ හා දොඩන පළමු වදන මම වෙමි අකීකරු ...

නව කවිය දෙදරා ය!

මහ පෝර මිටිය උස්සගෙන ගොහිං කොන්ඩගල මුදුනට දළු ගෝනියත් අරගෙන පහළට මහගිරිදඹේ නැග බැස කළු අප්පො ...

ජීවිතය තහනම්!

ගෙදර වැඩ පෙන්වන්න උරහිසට උඩින් නුඹ එබෙනකොට යටි තොලේ දිස්නය අකුරු මත වැටෙනවා රස්නයට ඉතින් ආයෙත් ...

පෙම රතු ගිනි පිඬ

තනිකම දවන්න – ගිනි හුළ ගෙනාව පෙමැත්තියේ මනකල් ගිනි දලු බලන්න – නිල් දුම් ඉඹින්න මං හිටියේ ...

සඳ හැර ගියද පායලා කැවුත්තේ…!

(බිරිඳ දරුවන්ද සමඟ මගෙන් වෙන්වී දෙවසරක් ගතවීම නිමිත්තෙනි.) උදැල්ලෙන් වෙඩි තබා ගැඩවිලුන් පනුවන්ට අත්තිවාරමක් ...