විලිලැජ්ජ නැතිකම මුදල් ඇමැතිකමට වඩා ලොකුයි!

ravi
රවි කරුණානායක ලංකාවෙ එතෙක් මෙතෙක් පත් කරන ලද මුදල් අමාත්‍යවරුන් අතරින් වැඩිම ආචාරධාර්මික නොවන පත්වීම ලද පුද්ගලයා ය. හේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකි. ගන්නා ලද සියලු ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග අන්තිම මොට්ට ඒවා බව පොඩි දරුවෙකුට පවා වැටහෙන්නකි.

මත්පැන් සිගරැට් ආදියේ මිල වැඩිකර, ජනතාවගේ කන පැලෙන්නට බදු වැඩිකර අය-වැය තුලනය කරන්නට ඕනෑ ගොනෙකුට හැකිය. ඒවාට මුදල් ඇමැතිවරු අවශ්‍ය නොවේ.
විශ්වාසභංගයෙන් දිනුවා කියා රවි කරුණානායක රු.5000 නෝට්ටු මාලයක් පැළැඳ ගත්තේ ය. මෙවැනි අඳ බාල ක්‍රියාවන් ඔහුගේ චින්තන වපසරිය කියා පායි. විශ්වාස භංගය ජනමත විචාරණයක් ලෙස රටට ගෙන ආයේ නම් රවිට දුවන්න පාර මදිවනු ඇත. කොළඹ පුරා රවි කරුණානායකට සුභපතා පෝස්ටර් අලවා ඇත. මෙවැනි විලිලැජ්ජා නැති දේශපාලනයක් දිගින් දිගට ම පවත්වාගෙන යන්නට තවදුරටත් ජනතාව සිතන්නේ ද?

අවසන කිව යුතු එක ම දෙය නම් විලිලැජ්ජා නැතිකම මුදල් ඇමතිකමටත් වඩා ලොකු බවයි.

Comments are closed.