මහ වනයක් මැවූ කුඩා මිනිසෙක්

ජෝර්හාට් යනු, ඇසෑම් ප‍්‍රාන්තයේ ගංගාබද පළාතකි. අසළින් ගලා යන්නෙ බ‍්‍රහ්මපුත‍්‍ර ගංගාව යි. ජෝර්හාට් වෙත නිතර නිතර බ‍්‍රහ්මපුත‍්‍ර ගංගාවෙන් සිදු වන්නේ හානි ය. ගංවතුරට ගෙවල් දොරවල් හරක බාන සියල්ල හේදී යයි.

ඒ පමණක් නොවේ. ජෝර්හාට් අසල බ‍්‍රහ්ම පුත‍්‍ර ගංගා ඉවුරු සේදි සේදි කාන්තාරයක් වෙන්න පටන්ගෙන ද කාලයකි.

යාදෙව් පේන්ග් ඉන්දියානු වැසියෙකි. ඔහු උපන්නේ ද මේ ඇසෑම් ප‍්‍රාන්තයේ ජෝර්හාට් ප‍්‍රදේශයේ ය. 1979 මේ කියන කාලය වන විට වයස අවුරුදු 16ක් වුණු යාදෙව්ට අවශ්‍ය වූයේ මේ තත්වයෙන් තමන්ගෙ ගම්පළාත ගලවාගැනීමට ය. ඔහු බලධාරින්ට අඬෝවැඩියා කියමින් නොසිට වැඩ ඇරඹුවේ ය.

අන්ධකාරයට සාප කරමින් සිටිනවාට වඩා එකම එක පහනක් හෝ දල්වන එක කළ යුත්ත කියා සිතන මිනිසුන් දුර්ලභ ය. එකී දුර්ලභ වර්ගයේ කෙනෙක් වූ යාදෙව් දවසකට එක පැළය බැගින් සිටුවන්න පටන් ගත්තේ ය.

වසර 38කට පසු නැවත හැරී බලත් දී ඉන්දියාවේ ප‍්‍රසිද්ධ සෙන්ට‍්‍රල් පාක් උද්‍යානයට ද වඩා විශාලත්වයෙන් යුතු වනාන්තරයක් නිර්මාණය කිරීමට යාදෙව් සමත් ව තිබේ. එකී වනාන්තරයේ බෙංගාල ව්‍යාඝ‍්‍රයන්, ඉන්දියානු රයිනෝසිරසයන්, දහස් ගණනක් මුවන් පමණක් නොව අලි ඇතුන්ද විශාල ප‍්‍රමාණයක් මේ වන විට දවසරිති.

සියලූ කරුණු සමගින් යාදෙව් අප‍්‍රමාණ මිනිසෙකැ යි කියලා ලෝකයා කියන්න පටන් ගෙන තිබේ. ඉන්දියාව ඔහුට ගරු සම්මාන විශාල ප‍්‍රමාණයක් ලබා දී තිබේ. සිය අල්පේච්ඡ දිවියේ කිසිදු වෙනසක් නැති යාදෙව් තවමත් පෙර සේ උදෑසනම අවදි ව පැළ සිටුවීමට පිටත් ව යයි.

ඔහු සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තා චිත්‍රපටයක් මතු සබැඳියේ එයි.

– තීක්ෂණ

Leave a Comment