ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න! (iii කොටස)

  බටහිර වෛද්‍යය ක්‍ර‍මය ලංකාවේ මුල් බැසගන්නා ආකාරය පළිබදව සරල විස්තරයක්  පසුගිය ලිපි මගින් අප ඔබ හමුවේ තැබුවෙමු. ඒ අනුව ලංකාවේ පළමු වෛද්‍ය පාසැල ආරම්භවනුයේ 1870 වසරේදී වන අතර  එවකට කොලඹ මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නිලලත් මන්ත්‍රී වරයෙකුද වූ දොස්තර ඩබ්. කින්සි මහතාගේ නිර්දේශය මත වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් දක්වා උසස් කළ බවද අප ඉහත … Continue reading ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න! (iii කොටස)