තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ කියුබානු අත්දැකීම – ප්‍රසිද්ධ දේශනය!

ශ්‍රී ලංකා-කියුබා සහයෝගිතා කමිටුව මගින් සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ කියුබානු තානාපති ජුආනා එලීනා රාමෝස් මැතිනියගේ දේශනයක් 2017 නොවැම්බර් 18 වැනි දා එනම් සෙනසුරාදා පස්වරු 4ට පැවැත්වේ.

දේශනයේ තේමාව “තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ කියුබානු අත්දැකීම” යන්න යි.

කොළඹ 02 ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවතේ පිහිටි ගුරුමැඳුර ශාලාවේ දී පැවැත්වෙන මෙම දේශනය වෙත සහභාගි වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා-කියුබා සහයෝගිතා කමිටුව සහෝදරත්වයෙන් ආරාධනා කර සිටියි.

Comments are closed.