ඇය සූරිය මලකි (ඩොරින් වික්‍රමසිංහගේ කතාව) 11 කොටස

ශ්‍රීලංකාවේ  කාන්තාවන්ට සම අයිතීන් දිනාගැනීම සදහා  සටන් වැදුණු එක්සත් කාන්තා පෙරමුණ  විසුරුවා හැරීමට සිදුවූ බව  අප පසුගිය කොටසින් ඔබට පැහැදිලි කලෙමු. කාන්තා පෙරමුණ විසුරුවා හැරීමට සිදුවීම පිළිබදව ඩොරින් ඇතුලු කාන්තා නායිකාවන්ගේ  සිත් තුළ වූයේ කණගාටුවකි. එම සිදුවීමෙන් පසු ඩොරින් නැවතත් තමා වඩාත්ම ප්‍ර‍ගුණ කළ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වෙත නැවත යොමු වූවා ය. 50 දශකයේ මුලදී ඇය … Continue reading ඇය සූරිය මලකි (ඩොරින් වික්‍රමසිංහගේ කතාව) 11 කොටස