ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න! (ii කොටස)

ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍ර‍මයේ විකාශනය පිළිබද ලිපිපෙළේ පළමු කොටසින් පෘතුගීසින්, ලන්දේසින්, ඉංග්‍රීසින්  විසින් එය ලංකාවේ ව්‍යාප්ත කළ අන්දම අප ඔබ හමුවේ තැබුවෙමු. එමෙන්ම වසූරිය වසංගතයත් සමග ලංකාවේ ස්වදේශීය වෛද්‍යය ආයතනය නමින් පිහිටුවන ලද ආයතනය පිළිබදවත් එහි අන්තර්ගතය පිළිබදවත් අප ඔබට විස්තර කළෙමු. බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේ මුල් කාලයේ රෝහල්වල ආධිපත්‍යය තිබූයේ බ්‍රිතාන්‍ය යුධහමුදා වෛද්‍යවරුන් යටතේ බව අප … Continue reading ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉතිහාසය මෙන්න! (ii කොටස)