වෛද්‍ය සභාවේ මුල්පුටුවල උසස්පෙළ S 3 ගත් අය?

ප්‍රමිතිය, ප්‍රතිමාන හා මිථ්‍යාව

ප්‍රමිතිය හා ප්‍රතිමාන මිනිසා විසින් නිපදවන ලද මිනුම් විශේෂ වන්නේ ය. එබැවින් ම ඒවා සර්වකාලීන හෝ පරමෝත්තම හෝ පරම සත්‍යය නොවන්නේ ය. හේතුව වන්නේ සියල්ල වෙනස්වනසුලු බවයි. කාලය හා අවකාශය තුළ සියල්ල නිර්න්තරයෙන් වෙනස්වන බැවින් සංසිද්ධීන්, චර්යාවන්, සාධනයන් මිනීම සඳහා යොදාගන්නා ප්‍රමිතීන් මෙන් ම ප්‍රතිමානයන් ද වෙනස් වන්නේ ය.

උදාහරණයක් ලෙස මීට දසවසරකට පමණ පෙර විශ්වවිද්‍යාලයට  ඇතුළත්වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම වූයේ උසස්පෙළ විෂයන් 3කට සාමාන්‍ය සාමාර්ථය ලැබීම ය. අද දින වෛද්‍ය සභාවේ මුල් පුටුවල සිටින අයද එලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වූවෝ වෙති. එහෙත් අද වන විට එය A සාමාර්ථ 3ක් බවට පත් වී ඇත. එහි දී මෙම වෙනස සිදු වී ඇත්තේ හුදු අධ්‍යාපන සාධනයේ ඉහළ යෑමක් ලෙසින් නොවේ. තරඟකාරිත්වයේ ඉහළ යෑම එයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත.

තරඟකාරිත්වය මතු වී ඇත්තේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත්වීමට පවතින් ඉඩකඩ සීමා වීම හා වෛද්‍ය වෘත්තිය පිළිබඳ සමාජ නැඹුරුව වැඩි වීම නිසා ය. ඒ හා සමාන ව අනෙකුත් වෘත්තීන් කෙරෙහි සමාජ නැඹුරුව අඩු වීම නිසා ය. එවිට උසස්පෙළ පරීක්ෂණයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට ඇතුළත්වීමට ඉහළ ලකුණු ලබාගත යුතු වීම හුදු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රමිතිය ඉහළ යෑමක් නොව සමාජ සංවර්ධනයේ ගැටලුවක් ලෙස සැලකිය හැකි වන්නේ ය.

කාන්තවකගේ කන්‍යාභාවය පිළිබඳ ප්‍රතිමානය ද මෙවැන්නකි. කාන්තාව පුරුෂයන් සතු භාණ්ඩයක් ලෙසින් පැවැති සමාජවල සුපිරිසිදු වස්තුවක් ලෙසින් තබා ගැනීමට යොදා ගැනුණු ප්‍රතිමානයකි. එය කොතරම් මිථ්‍යාවක් වුව ද ඇතැමෙක් තවමත් ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වති. එනමුත් දියුණු බටහිර රටවල මේ වන විට එය අගය කිරීම බැහැර කර තිබේ.

මේ අනුව කලෙක අප විසින් පිළිගනු ලබන ප්‍රමිතීන් හා ප්‍රතිමාන තවත් කලෙකදී මිථ්‍යාවන් ලෙස අප විසින් ම බැහැර කරනු ලබන බව පැහැදිලි කරගත හැකි ය.

– ගුණසේන ඩයස් දහනායක

Comments are closed.