තොරතුරක් ලදොත් දන්වන්න!

පසුගිය 10 වැනි දා එනම්, 2017/08/10 වැනි දින සිට ගොරකදුව ගමගේ මලීෂ නලින්ප්‍රිය නමැති (10) දස හැවිරිදි දරුවකු අතුරුදහන්ව ඇත. මේ දරුවා අවසන්වරට සිට ඇත්තේ ගාල්ල වැල්ල දේවාලයේ පැවති උත්සවයක ය.

අතුරුදහන් වන අවස්ථාව වන විට සසුන්ගත කිරීමේ අදහස ඇතිව ගාල්ලේ යටගල නම් විහාරස්ථානයක මෙම දරුවා භාරකාරිත්වයේ රඳවා සිට තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මේ දරුවා සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා කිසිදු තොරතුරක් දැනගන්නට ලැබී නැති බව ඔහුගේ පියා පවසයි.

දරුවා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් වේ නම් උක්ත දුරකතන අංක වෙත දැනුම්වත් කරන්නැ යි නිවහල් පාඨකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Comments are closed.