සන්ථව විචාර සම්මාන – 2017 

ශ්‍රී ලාංකේය කාව්‍ය විචාර විෂය පෝෂණය කිරීමේ අරමුණින් සන්ථව ප්‍රකාශන ආයතනය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද කාව්‍ය විචාර සම්මාන උළෙල

අගෝස්තු 25 වැනි දින

පස්වරු 3.00 ට

කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී පැවැත්වෙයි.

සම්මාන තරගය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කාව්‍ය විචාර අතරින් ප්‍රශස්ත මට්ටමේ පවතින විචාර 10 උදෙසා සහතික පත්‍ර පිරිනැමෙන අතර විශිෂ්ටතම කාව්‍ය විචාරය උදෙසා සන්ථව කාව්‍ය විචාර සම්මානය පිරිනැමෙයි.

මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති විසින් “නූතන ම සිංහල කවිය පිළිබඳ වින්දනාලෝචනය” මැයෙන් ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වීමට නියමිත ය. ඔහුගේ ම “නව කවියෙහි කවිතාව සහ සාරාර්ථය” නම් කෘතිය ජයග්‍රාහී විචාර ද ඇතුළත්ව එදිනට එළිදැක්වෙයි. මේ අවස්ථාවට සහභාගි වන්නැ යි “සන්ථව” විවෘතව ආරාධනා කරයි.

Comments are closed.