ඇය සූරිය මලකි (ඩොරින් වික්‍රමසිංහගේ කතාව) 10 කොටස

දෙවන ලෝක යුධ උණුසුම හමුවේ  ඩොරින් වික්‍ර‍මසිංහ තම මොඩන් පාසැල වසා දමා දරු දෙදෙනා සමඟ මහනුවරට  ගිය බව අප පසුගිය කොටසින් ඔබ හමුවේ තැබුවෙමු. මහනුවරට ගොස් නොබෝ දිනකින් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ කුඩා නිවසක් කුලියට ගෙන තෙමසක් පමණ දරු දෙදෙනා සමග එහි ජීවත්වූ අතර අනතුරුව මාතර අතුරලියේ වික්‍ර‍මසිංහයන්ගේ පාරම්පරික නිවසේ කෙටි කාලයකුත් වාසය කළෝ ය. එවකට අතුරලියේ … Continue reading ඇය සූරිය මලකි (ඩොරින් වික්‍රමසිංහගේ කතාව) 10 කොටස