රාමු නොකළ පින්තූරයක් 19 දා!

කලක් තිස්සේ පුවත්පත් කවි පිටු තුළින් කාව්‍ය රසිකයන් ආමන්ත්‍රණය කළ සජිත් චින්තක සිය පළමු කවි එකතුව “රාමු නොකළ පින්තූරයක්” නමින් කෘතියක් ලෙස එළිදක්වන්නට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

ස්ථානය – ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලීය ශ්‍රවණාගාරය

දිනය – 2017 අගෝස්තු 19

වෙලාව – සවස 3.00ට

දේශන – තිඹිරියාගම බණ්ඩාර/විමල් කැටිපෙආරච්චි

මේ අවස්ථාවට සහභාගි වන්නැ යි කාව්‍ය ප්‍රිය රසික-රසිකාවියන් වෙත සජිත් චින්තක විවෘත ආරාධනයක් කරයි.

Comments are closed.