මහඉලුප්පල්ලම භෝග පර්යේෂණායතනයත් විකිණෙයි?

බලයට පත් වූ දා සිට ම ජනතාවට යමක් උපයා සපයා දීමට අපොහොසත් වූ ආණ්ඩුවකි. තම මැදිහත්වීමෙන් තොරව ජනතාව යමක්-කමක් උපයා සපයා ගන්නා ක්ෂේත්‍රවලින් ඇමැති හොරුන් ගසා කමින් සිටිති. කරුංකා ප්‍රශ්නය ද, මෑතක දී මතු වූ නොරටින් ගම්මිරිස් ගෙනැවිත් මෙරට යැ යි කියා විකුණනා ජාවාරම ද ඊට නිදසුන් දෙයි.

අලුත් ම පුවත නම් මහඉලුප්පල්ලම පිහිටුවා තිබෙන ක්ෂේත්‍ර භෝග පර්යේෂණායතනය Laal Teer නම් බංග්ලාදේශ සමාගමකට එහි සම්පත් ද සමඟ විකුණා දැමීමට සූදානම් වී ඇති බවයි. දිවයිනේ බීජ අවශ්‍යතාවයෙන් 90%කට වඩා සැපිරෙන මේ ආයතනය විකුණා දැමීම පිටුපස වෙනත් අරමුණක් ද තිබෙන බවට සැක සිතේ.

කෙසේ වෙතත් මේ විකුණා දැමීමට අදාළ ගිවිසුම් පවා මේ වන විට සකස් වී අවසන් බව දැනගන්නට ඇත. ජනප්‍රිිය සටන් පාඨ පසුපස ම පන්නා යන රැඩිකල් වාම බලවේගයන්ට ද මේ ගැන වගක් තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට නැත.

Comments are closed.