රවි කරුණානායක සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකි

රවි කරුණානායක මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳගෙන අහවර ය. රවි පමණක් නොව වත්මන් රෙජිමය ම එසේ ය. මුදල් ඇමැති ලෙස පත්වීම් ලද මුල් කාලයේ ම ඔහු සුපිරි ජීප් රථ සිය ගණනක් බදු රහිතව නිදහස් කරමින් රජයට බරපතළ පාඩුවක් සිදු කළේ ය. රේගු ආඥා පණත සංශෝධනය කරන්නට ගොස් සිදු කරගත් අවුල ද සුළු පටු නොවේ. … Continue reading රවි කරුණානායක සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකි