සිනමාවේ ඉතිහාසය – (02 කොටස)


Étienne-Jules Marey ප්‍රංශ ජාතික විද්‍යාඥයෙකි. කාය වෛද්‍යවරයෙකි. චලඡායාරූපවේදියෙකි.(chronophotographer) ඔහු Edward James Muggeridge විසින් කළ කැමරා කිහිපයක් උපයෝගී කරගනිමින් සජීවී චලනයන් කැමරාගත කිරීමේ ක්‍රමවේදය 1882 දී චලනරූප තුවක්කුවක් (chronophotographic gun) දක්වා සංවර්ධනය කළේ ය. චලනය වන වස්තුවක් මේ තුවක්කුව උපයෝගී කරගෙන අවස්ථා ගණනාවකින් කැමරාගත කළ හැකි විය. Edward James Muggeridge කැමරා කිහිපයක් උපයෝගී කරගනිමින් සිදු කළ කටයුත්ත මේ නිසාවෙන් එක් උපකරණයකින් කරගත හැකි විය.

එතෙකින් නොනැවතුණු මරේ, එවක භාවිත කළ ගොරහැඩි සේයාරූ වීදුරු තහඩු වෙනුවට කඩදාසි සේයාරූ මුද්‍රණ රෝල් සැලැසුම් කළේ ය. මේ චලනරූප තුවක්කුවෙන් ගත් සේයාරුවකි.

1887 දී George Eastman විසින් Hannibal Goodwin නිපදවා තිබූ සැලොලයිඩ් පටය (celluloid film) තමා සන්තක කරගත්තේ ය. ඔහු එය 1889 දී පමණ නිෂ්පාදනයක් ලෙස පිබිදෙමින් පැවති ඡායාරූප කර්මාන්තයේ වෙළඳපල වෙත නිකුත් කරන්නට පටන් ගත්තේ ය.

ලෝකයට නව නිර්මාණ අතිමහත් සංඛ්‍යාවක් දායාද කළ Thomas Alva Edison ද මේ වකවානුවේ වැඩෙමින් පැවති සිනමා ක්ෂේත්‍රයට අතගැසුවේ ය.

එඩිසන්ගේ පර්යේෂණාගාර සහායකයා වූ William Kennedy Laurrie Dickson මරේ විසින් නිෂ්පාදිත චලනරූප තුවක්කුවට වඩා දියුණු කැමරාවක් නිෂ්පාදනය කළේ ය. එය George Eastman නිෂ්පාදනය කරන සැලොලයිඩ් පට භාවිත කිරීමට හැකි ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම එහි වඩා විශේෂත්වය විය.

එම කැමරාව Kinetograph යනුවෙන් නම් කළ එඩිසන් ඒ සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගත්තේ ය.

Comments are closed.