ට‍්‍රම්ප් ෆැසිස්ට්වාදයට අත වනයි

මේ එක්සත් ජනපදයෙහි ජනාධිපතිවරණ වසර යි.  ප‍්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ ම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන මුල් වටය ...

ඓතිහාසික ගමනක් ඔබාමා කියුබාවට යයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා අද (මාර්තු 20) දින නිල සංචාරයකට කියුබාවට යයි. අසල්වැසි ...