කල්ප කාල යුග ආත්ම ඇසුරේ ඔබ උන්නා !

සුභාවිත ගීතයක් අසන්නට ලැබීම යනු මෙකල අතිශය දුර්ලභ සිදුවීමක් ය. බස් රථයකට නැගී ගියත්, ගුවන්විදුලි ...

පැතුමන් පුරා සුසුමන් සළා-ඇය වෙන් වුණා..

හද සාගරේ පැතුමන් පුරා සුසුමන් සලා ඇය වෙන් වුණා හද සාගරේ මතු ඈ හදේ හසරැල් නගා සුසුමන් මකා සිටිතැයි ...

ඔබව රිදවූයේ කවුරුන් ද?

රජුන් අධිරජුන් සැරිසැරූ වීදි ඔස්සේ.. මුවකු සේ අප හදට පැමිණියේ ඔබයි.. එහෙව් ඔබට කවුරුද රිදවූයේ.. කවුරුද ...

දවසේ පහන නිවා හිරු ද නිදැල්ලේ…

ලාංකේය ගීපද රචන ඉතිහාසය පුරා ප්‍රේමාරාධන ගී කොතෙක් නම් ලියැවී ඇත් ද? ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් ...

විකසිත පැතුමන් ඔබේ ළයේ….

විකසිත පැතුමන් ඔබේ ළයේ, සෙනෙහස මීවිත පිරී.. එනමුදු අදරින් මගේ ලොවේ, දැල්වුණු පහන ද නිවී.. ම්ම්ම් ...