අම්මා

අම්මා දකින්න ආසයි හීනෙන් වත් තාත්තමයි එන්නේ මහ උදාරමෙන් මුල්ලේ ද ඔබ ලිපගිනි මැද ඔහේදිත් හීනයත් ...

උදාවක හිමිකම

මිතුරනි, මේ උදෑසන නුඹලාට නොව මටය කුරුල්ලනි කිචිබිචිය නවතනු ඈ හා දොඩන පළමු වදන මම වෙමි අකීකරු ...

නගරයේ පෑවූ දේදුන්න

හවස වලා වැටුමෙන් පසු දුම්රොද පිරි අහසේ යනෙන මිනිස් පා ගැටුමෙන් නඟිනා හඬ අස්සේ ට්රෑම් කාර් බස් ...

නව කවිය දෙදරා ය!

මහ පෝර මිටිය උස්සගෙන ගොහිං කොන්ඩගල මුදුනට දළු ගෝනියත් අරගෙන පහළට මහගිරිදඹේ නැග බැස කළු අප්පො ...

ජීවිතය තහනම්!

ගෙදර වැඩ පෙන්වන්න උරහිසට උඩින් නුඹ එබෙනකොට යටි තොලේ දිස්නය අකුරු මත වැටෙනවා රස්නයට ඉතින් ආයෙත් ...

පෙම රතු ගිනි පිඬ

තනිකම දවන්න – ගිනි හුළ ගෙනාව පෙමැත්තියේ මනකල් ගිනි දලු බලන්න – නිල් දුම් ඉඹින්න මං හිටියේ ...

සඳ හැර ගියද පායලා කැවුත්තේ…!

(බිරිඳ දරුවන්ද සමඟ මගෙන් වෙන්වී දෙවසරක් ගතවීම නිමිත්තෙනි.) උදැල්ලෙන් වෙඩි තබා ගැඩවිලුන් පනුවන්ට අත්තිවාරමක් ...

ගංගාවේ සංගීතය

කඳු බෑවුමක දං – බෝවිටි පඳුරු ත ලා පහළට ඇදී පර මල් පෙති ඉවත නො ලා කලදෝ දියෙන් පොඟවා රන් පුලින ...